Picqer Fulfilment Synchronisatie

Informatie en updates vanuit Picqer worden zo snel mogelijk naar ons doorgezet, meestal gebeurt dit real-time.

 Productinformatie

Alle producten met de status "actief" in Picqer worden getoond in Optiply. De producten met de status "inactief" worden niet meegenomen in Optiply.

Samengestelde of virtuele producten

Optiply leest de samenstellingen van samengestelde en virtuele producten uit Picqer en gebruikt deze om besteladviezen te geven van de producten die je inkoopt. 

Bekijk voor meer informatie: Samengestelde producten

Producten verwijderen

Wil je een product verwijderen? Geef het dan eerst in Picqer de status "inactief". Het product zal dan verdwijnen uit Optiply. Daarna kan je het product eventueel verwijderen uit Picqer. 

Leveranciersinformatie

Picqer Fulfulment kent geen leveranciers. Leveranciersinformatie houd je in Optiply bij. Geef ons door welke leveranciers je wilt gebruiken, wij voegen ze voor je toe. 

Leveranciersproductinformatie

Omdat Picqer Fulfilment geen leveranciers kent houd je ook leveranciersproductinformatie bij ons bij. Ga naar de pagina product leveranciers data hoe je hoe je dit kunt doen.

Inkooporders

Standaard schrijven we de geplaatste inkooporders vanuit Optiply naar Picqer Fulfilment. Dit duurt ongeveer 30 minuten. Wil je dit niet, geef dit dan bij ons aan. Wij zetten het dan voor je uit. Geplaatste inkooporders kan je het beste in Picqer aanpassen en ontvangen, wij nemen deze wijzigingen over. 

Let op!: Inkoopordres die Picqer Fulfilment zijn aangemaakt kunnen wij niet overnemen. Dit betekent dat je het beste alle inkooporders vanuit Optiply kunt aanmaken.