Gemeten levertijd

In de leverancierspagina is een gemeten levertijd te zien, deze wordt gemeten aan de hand van jouw WMS-systeem

Over het algemeen spreek je zelf met een leverancier een levertijd af voor een bepaald product. Deze vul je vervolgens in Optiply in, zodat de tool de bestelagenda kan berekenen. De afgesproken levertijd vul je in onder het tabblad Leveranciers > Levertijd (dagen).

Naast deze kolom zie je de Gemeten Levertijd (dagen). Deze wordt gemeten aan de hand van jouw Warehouse Management System (WMS). Optiply kijkt vervolgens naar wanneer de order is besteld, en wanneer deze is ingeboekt. De gemiddelde periode hier tussen is de gemeten levertijd. 

De gemeten levertijd kan verschillen van de handmatige ingevoerde levertijd. Dit wordt veroorzaakt door een vervroegde of vertraagde levering. 

Let op: Het kan voorkomen dat er geen gemeten levertijd wordt weergegeven. Dit is pas het geval wanneer Optiply nog niet genoeg leveringen heeft geregistreerd. Pas vanaf 10 leveringen zal er een gemeten levertijd worden weergegeven.