AFAS Online synchronisatie

Niet alle data word hetzelfde uit AFAS naar Optiply gehaald, hier lees je hoe dit gebeurd.

De koppeling tussen AFAS en Optiply wordt verzorgd door Improvit. Voor specifieke vragen kan je het beste contact opnemen met support@improvit.nl

Data mapping


De koppeling werkt op basis van een schema. De wijzigingen worden als volgt verwerkt:
AFAS → Optiply

Nieuwe / gewijzigde leverancier            Iedere 5 minuten
Nieuwe / gewijzigde artikelen Iedere 5 minuten
Nieuwe / gewijzigde Itemcode leverancier Iedere 5 minuten
Nieuwe / gewijzigde verkooporders Iedere 30 minuten
Nieuwe / gewijzigde inkooporders Iedere 30 minuten
Voorraadmutaties Iedere 5 minuten
Verwerken afgeronde verkooporders Iedere 60 minuten
Verwerken afgeronde inkooporders Iedere 60 minuten

Optiply → AFAS

Nieuwe inkooporder                         Iedere 5 minuten

Let op:

De levertijd van de leverancier wordt bijgehouden in AFAS
en niet in Optiply

Beschikbaarheid leverancier

In AFAS op de Itemcode inkooprelatie ligt een veld "Voorkeur inkooprelatie" vast welke een ja/nee waarde heeft (checkbox). Indien deze aan staat wordt in Optiply "preferred" => TRUE gegeven en anders FALSE.

Product synchronisatie - Artikelen 

Optiply AFAS Opmerking
name Omschrijving  
skuCode Itemcode  
articleCode Itemcode  
price Huidige actieve prijs Prijslijst *****
minimumPurchaseQuantity Minimum aantal inkoop Vanuit voorkeurs inkooprelatie
lotSize   Standaard op 1
status Enabled/Disabled Op basis van verschillende velden wordt de status bepaald. Indien op basis van deze velden bepaald wordt dat de status disabled moet zijn en het artikel niet in Optiply bekend is, wordt het artikel overgeslagen.
Velden:
- Geblokkeerd
- Optiply
- Voorraadaanvullen
- Voorraad bijhouden

Suppliers synchronisatie - Inkooprelaties

Optiply AFAS
name Naam
deliveryTime Levertijd
emails Email

SupplierProduct synchronisatie - itemcode inkooprelatie

Optiply AFAS Opmerking
name Omschrijving  
skuCode Levertijd  
articleCode Email  
price Huidige inkoopprijs  
minimumPurchaseQuantity Minimumaantal inkoop  
lotSize Bestelstaffel  
Preferred Voorkeur inkooprelatie  
unlimitedStock   Standaard op False
status Enabled/Disabled Op basis van verschillende velden wordt de status bepaald. Indien op basis van deze velden bepaald wordt dat de status disabled moet zijn en het artikel niet in Optiply bekend is, wordt de supplierProduct overgeslagen.
Velden:
- Geblokkeerd

Wanneer het product of de leverancier niet bekend is in Optiply wordt de supplierproduct overgeslagen.
Wanneer 

Productinformatie

De meeste informatie wordt vanuit AFAS overgezet, naast de gangbare productinformatie.

LET OP!
Er worden geen producten uitgefaseerd in Optiply door de koppeling.

Inkooporders

Inkooporders worden vanuit AFAS doorgezet naar Optiply, en van Optiply naar AFAS.

LET OP!
We raden het af om orders te verwijderen uit AFAS, mocht je dit toch moeten doen, sluit dan ook de inkooporder af in Optiply.